SOSYAL SORUMLULUK

Kurum kültürü olarak sürdürülebilirlik.

40 yıla yaklaşan çalışma hayatımızda, çevreye ve insana saygı, dürüst ve centilmence ticaret anlayışımızla birlikte ana prensiplerimizden olmuştur. Ferco olarak inanıyoruz ki; gelecekteki yerimizi, ekolojik ve sosyal bilinç ile toplum ve gezegenimize karşı sorumluluğumuz doğrultusundaki adımlarımız belirleyecektir.

ISO 14001

Sürdürülebilirlik için eğitim.

Doğaya, insana saygılı, çağdaş bir yaşamın, eğitim ile geliştiğine olan inancımızla, bu konuda da katkımız olsun istedik. Çalışanlarımıza verdiğimiz düzenli eğitimlere, boş zamanlarında değerlendirebilecekleri, toplam yaşam kalitemizi arttıracak on-line eğitimler de sağlıyoruz. Konuları kişisel gelişimden finansa, çevreden sağlığa, iletişimden ve hukuktan hobiye değişen çok geniş bir yelpazede kişisel akıllı telefonları üzerinden yararlanabildikleri, eğitici ve eğlenceli bu yöntem bulunduğumuz organize sanayi bölgesinin teşvik ve desteği ile bir ilk durumundadır.

Eğitime verdiğimiz katkı bunlarla da sınırlı olmayıp, ilk okuldan, üniversiteye kadar değişen öğrenci burslarımızı düzenli olarak sağlamaktayız. 2019 – 2020 eğitim yılında 3 erkek ve 3 kız öğrencimize burs veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nca Ağrı, Doğu Beyazıt, Ortadirek Köyü’nde Ferco’ya tahsis edilmiş arazi üzerine inşa edeceğimiz 5 derslikli, 600m2, Ferco İlk Okulu’nu da 2020 – 21 eğitim yılına yetiştirme gayretindeyiz.

Çalışanlarımız en değerli varlıklarımız.

Karşılıklı saygı, güven veren işbirliği ve açık iletişim; bu değerler Ferco kurum kültürümüzü şekillendiren önemli unsurlardır. Diğer önemli faktörler, iş güvenliği, sağlık, fırsat eşitliği ve iş-yaşam dengesi gibi konuları kapsar. Bu değerleri içselleştirdiğimiz ve bunlara göre yaşamaya başladığımız zaman sürdürülebilir bir başarı sağlayabiliriz. Çalışanlarımızın, bu anlayışla aidiyet duyguları her zaman çok yüksek olmuştur, bunu korumak ve arttırmak ise, Ferco olarak körelmeyen isteğimizdir.

Güvenli çalışma ve sağlık.

Ferco olarak, ‘’bir kaza bile fazladır’’ anlayışı ile her noktada önlem alma çabasındayız. Kullandığımız araç gereçlerin dünya normlarında olmasına ve bu ekipmanın en az ilk günkü standartında kalması için düzenli test ve kalibrasyonlarını yapıyor, uluslararası bağımsız akredite kuruluşlarca da belgeliyoruz. Ergonomik bulguları ve standartları gözlemleyerek, bir yandan çalışanlarının sağlık ve performansını sağlarken diğer yandan yüksek verimlilik koşullarını oluşturmak için verimlilik prosesleri geliştiriyoruz. Çalışanlarımızın sağlığını etkin şekilde teşvik etmek, onları kişisel sağlık ve bakım uygulamalarından haberdar etmek ve işteki risk faktörlerinden kaçınmak ve azaltmak üzerine çalışıyoruz. Düzenli iyileştirmeler üzerinde çalışan, A sınıfı iş güvenliği uzmanı çalışanlarımızın yanı sıra, bağımsız iş güvenliği firması ile de daimi olarak hizmet almamız, konuya verdiğimiz özeni vurgular niteliktedir.
Düzenli sağlık taramalarının yanı sıra, Ferco, özel sağlık sigortaları ve ferdi kaza sigortaları ile de çalışanlarını güvence altına almıştır.

ISO 45001

Eşit katılım.

Çalışma hayatında, eşit fırsat anlayışı ile, Ferco tüm geçmiş yaşam kültüründe olduğu gibi bugünde iş ortamında dengeye özen gösteriyor. Ferco çalışanlarının yaklaşık %35’i kadın çalışanlardan oluşmaktadır ve bu Türkiye genel ortalamasının üzerindedir. (Tuik kadın çalışan istihdam oranı 2017 verilerine göre %29,3 )
Engelli arkadaşlarımızın da bu ortak kültür içerisinde kalmasına özen gösteriyoruz.
Çalışan çeşitliliğimizde Ferco için bir artı değer de, kuşaklar arası iş birliğidir. Farklı kuşaklardan çalışanlarımızın gerek uzmanlık alanlarına, gerekse hayata, kültüre dair deneyimlerini, birbirleri ile paylaşarak aktarmasını oldukça önemli görüyoruz.

İş ve yaşam dengesi.

Çalışanlarımızın asgari yaşam standartlarını korumak ve geliştirmek bizim için önemli. Evde ve işte uyumlu, stresten uzak ortamların iş verimliliği ile paralel yaşam kalitesini de arttırdığına inanıyoruz. Bu çerçevede esnek çalışma da dahil, özel eğitim fırsatlarını da içeren farklı modellemeler yapıyoruz. . Hayatın her aşamasında, çalışanlarımızın özel hedefleri ile mesleki gereksinimlerini uzlaştırabilmelerine katkı sağlamak, Ferco kültürümüzün de bir parçası olmuştur.